Covid-19: Châu Âu bên bờ vực thảm họa, kỉ lục 100.000 ca mới/ngày