Covid-19: Mỹ, châu Âu lây lan mất kiểm soát, thêm quan chức nhiễm bệnh