Covid-19: Singapore bổ sung chế độ tiêm 3 liều vaccine của Sinovac vào chương trình tiêm chủng quốc gia