Covid-19: Số ca mắc mới ở Singapore tăng dựng đứng