Covid-19 thế giới ngày 19/9: Mỹ đứng đầu về số ca nhiễm mới; Lào phong tỏa cục bộ thủ đô; Ấn Độ tăng cường phòng ngừa trước mùa lễ hội