Cư dân mạng 'tiên tri' về mối quan hệ của Sơn Tùng và Hải Tú khi xảy ra 'drama trà xanh', 1 tháng sau nhìn lại mới giật mình vì quá đúng