Cú đột phá của ông Nguyễn Đăng Quang, giành lại ngôi tỷ phú USD