00:00

Cứ mỗi 43 giây có một người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ

TIN LIÊN QUAN