Cuba bắt đầu tiêm chủng rộng rãi mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường