Cực nhọc xin giấy hưởng bảo hiểm sau khi khỏi Covid-19