Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xem xét hiệu quả của vaccine trước biến thể Omicron