Cùng cha ông giữ biển

"...Lịch sử đã hoài thai từ lòng Mẹ Tổ quốc sinh thành trong tiếng sóng oa oa..." Trải qua hàng ngàn năm phát triển từ các nhà nước cổ đại Văn Lang, Lâm Ấp, Phù Nam cho đến quốc gia Việt Nam như ngày nay, biển đã luôn nằm sâu trong tâm thức người Việt, và bao đời nay, lớp lớp các thế hệ người Việt đã không tiếc máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ hai, 14/06/2021 15:09

Thời sự

Sắc màu Trường Sa 03:41

Sắc màu Trường Sa

Chủ nhật, 01/08/2021 | 16:01
Yên bình giữa mùa sen Hang Múa 03:46

Yên bình giữa mùa sen Hang Múa

Chủ nhật, 01/08/2021 | 15:22
Thư viện quốc phòng - Số C263 06:13

Thư viện quốc phòng - Số C263

Chủ nhật, 01/08/2021 | 15:21
Hơn cả một tấm lòng 13:45

Hơn cả một tấm lòng

Chủ nhật, 01/08/2021 | 15:20