Cuối tháng 10, Đà Nẵng tiêm vaccine cho học sinh trung học phổ thông