DAP - Vinachem, Hóa chất Đức Giang báo lãi khủng trong quý III nhờ giá phân tăng cao

Giá bán bình quân của DAP - Vinachem quý III/2021 hơn 13 triệu đồng/tấn sau khi đã trừ chiết khấu, tăng 69% so với giá bán bình quân quý III/2020 (7,67 triệu đồng/tấn) và không phát sinh phí ủy thác xuất khẩu là nguyên nhân giúp đơn vị này có lãi 4 quý liên tiếp.

Công ty cổ phần DAP - Vinachem (UpCOM: DDV) thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem vừa chính thức công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Theo đó doanh nghiệp này đã có cú chuyển ngoạn mục từ kinh doanh lỗ sang lãi trước thuế quý III đạt 68 tỷ đồng kỳ này năm nay, 9 tháng năm 2021 đã vượt 134% kế hoạch năm... Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp DAP - Vinachem kinh doanh có lãi.

Việc này giúp doanh thu thuần trong quý III/2021 đạt 788 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận gộp tăng 110,8% đạt 117 tỷ đồng. Biên lãi gộp ghi nhận 15%, tăng so với mức 11% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ gần 7 tỷ cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu 2.158 tỷ đồng, tăng 84%; lãi sau thuế 159 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 40 tỷ đồng. DAP - Vinachem thực hiện 84% kế hoạch doanh thu và vượt 134% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Giá bán bình quân quý III của DAP - Vinachem đạt 13 triệu đồng/tấn, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh CTV

Lý giải về kết quả kinh doanh tăng vọt, DAP - Vinachem cho biết, lợi nhuận kế toán sau thuế quý III/2021 đạt 68,4 tỷ đồng, trong khi quý III/2020 lỗ 6,8 tỷ đồng là do doanh thu tăng đến từ việc tăng giá bán sản phẩm.

Giá bán bình quân của DAP - Vinachem (đã trừ chiết khấu) quý III/2021 đã hơn 13 triệu đồng/tấn, tăng gần gấp đôi giá bán bình quân quý III/2020 (giá bán bình quân quý III/2020: 7,67 triệu đồng/tấn). Mức tăng giá bán lên tới 69% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, dù chi phí đầu vào sản xuất thành phẩm tăng do các yếu tố chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao. Tuy nhiên, tỷ trọng tăng doanh thu thuần lớn hơn tỷ trọng tăng giá vốn làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này tăng 61,3 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 110,79%.

Lãi trước thuế quý III của DAP - Vinachem đạt 68 tỷ đồng kỳ này năm nay, 9 tháng năm 2021 đã vượt 134% kế hoạch năm

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt gần 3,7 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 3,2 tỷ đồng, chủ yếu là phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Chi phí tài chính kỳ này được DAP - Vinachem báo cáo là 1,4 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước số tiền 7,2 tỷ đồng, chủ yếu là giảm lãi tiền vay ngân hàng do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, công ty ít phải sử dụng đến vốn vay ngân hàng.

Cũng nhờ kinh doanh thuận lợi do giá phân bón tăng mà chi phí bán hàng kỳ này của doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước là 7,3 tỷ đồng, chỉ còn là 19,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm theo DAP - Vinachem, chủ yếu là do giảm phí ủy thác xuất khẩu (kỳ này công ty thực hiện xuất khẩu trực tiếp nên không phát sinh phí ủy thác xuất khẩu).

Trong quý III/2021, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, con số là 30,9 tỷ đồng. DAP - Vinachem giải thích, chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng chủ yếu là do công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Với kết quả kinh doanh thuận lợi trong 9 tháng, doanh nghiệp chỉ còn lỗ lũy kế 46 tỷ đồng, giảm so với mức 205 tỷ đồng đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế của DAP - Vinachem trong năm 2020 và 9 tháng 2021. Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm cuối quý III, công ty có 242 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng mạnh so với con số 18 tỷ đầu năm. Khoản phải thu khách hàng tăng từ 168 tỷ đồng lên 218 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ từ 218 tỷ lên 223 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tăng nợ vay ngắn hạn từ 50 tỷ đồng đầu năm lên 66,4 tỷ đồng và không vay dài hạn. Nhờ lãi trong kỳ gần 159 tỷ đồng, qua đó lỗ sau thuê chưa phân phối trên Bản cân đối kế toán của DDV cuối quý III chỉ còn gần 46 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 22/10/2021, cổ phiếu DDV đóng cửa ở mức 29.000 đồng/cp.

Trong khi đó, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) cũng ghi nhận doanh thu quý III đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 23% lên hơn 30%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 478 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái trước và lập kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Theo giải trình, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón… tăng giúp doanh thu DGC tăng hơn 35%. Cùng với đó, sự đổi mới về công nghệ sản xuất phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly và phân bón giúp doanh nghiệp giảm được chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến giá thành giảm.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 6.094 tỷ đồng doanh thu và 1.113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 31% và 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Hóa chất Đức Giang đã thực hiện 81% chỉ tiêu doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Hóa chất Đức Giang sản xuất và kinh doanh sản phẩm phospho vàng, axit WPA, phân bón tổng hợp (MAP, DAP), phân lân, bột giặt… Trong đó, phospho vàng đóng góp doanh thu lớn nhất 47%, các sản phẩm phân bón đóng góp 16,5% (số liệu 2020).

Theo Quang Minh/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/dap---vinachem-hoa-chat-duc-giang-bao-lai-khung-trong-quy-iii-nho-gia-phan-tang-cao-59064.html

Tags: DAP Vinachem  |  Đức Giang  |  DAP Vinachem UpCOM  |  Việt Nam Vinachem  |  CTV Lý  |  Đức Giang HoSE