ĐBQH đề nghị tăng số lượng Phó Chủ tịch cấp xã: Xuống địa bàn mới thấy thực sự thương anh em, đi tù dễ như chơi!

Chiều 24/5, ĐBQH kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận tại tổ về hai dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

HĐND cấp tỉnh, TP nên cần 2 Phó Chủ tịch, cấp huyện thì chỉ cần 1 vì… nhàn quá

Góp ý cho dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ĐBQH đoàn Hà Nội ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, về số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ĐB đồng tình với phương án giữ 2 Phó Chủ tịch như trong dự thảo luật.

"Sau này Đảng hướng dẫn nhân sự chuẩn bị cho bầu cử thì với một số địa phương có thể định hướng: Phó Chủ tịch HĐND nên để cơ cấu làm Phó đoàn ĐBQH chuyên trách. Riêng các tỉnh, thành phố là phải hai Phó Chủ tịch HĐND"- ĐB Ngọ Duy Hiểu nói.

Với HĐND cấp huyện, theo ĐB này chỉ cần một Phó Chủ tịch bởi ông từng gặp nhiều người làm Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện thì thấy, công việc của họ khá là nhàn.

"Về Phó Chủ tịch UBND cấp xã, cần tiếp cận vấn đề một cách tổng thể, chúng ta đang ra một nghị quyết phải sáp nhập. Xuống xã mới thấy thực sự thương anh em cán bộ cấp xã: trình độ vừa vừa phải phải nhưng phải gánh vác những việc liên quan đến dân rất phức tạp. Nếu chỉ cho có một Phó Chủ tịch xã thì "căng" vô cùng"- ĐB Ngọ Duy Hiểu cho biết.

ĐBQH đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho ý kiến.

Ông phân tích, có trường hợp một Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa- xã hội nhưng suốt ngày phải đi ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi việc này "đi tù cũng dễ như chơi". Cho nên, cần hai Phó Chủ tịch xã để trên cơ sở đó, lựa chọn chuyên môn, chuyên ngành của cán bộ đó để phân công.

"Trong dự thảo luật đã tăng cho xã loại 2 rồi, nhưng xã loại 3 thì chưa có. Quy mô khi các xã sáp nhập vào rồi thì hoàn toàn có thể tăng lên số cán bộ"- ĐB Ngọ Duy Hiểu nêu.

Tương tự cấp huyện phải có 3 Phó Chủ tịch. ĐB này đề xuất, trong luật thì không nêu cứng mà chỉ nêu đối với cấp xã thì ghi chung là từ loại 1-2-3 thì từ 1 đến 2 Phó Chủ tịch, với cấp huyện thì từ 2-3 Phó Chủ tịch để tăng tính chủ động cho các địa phương.

Về dự thảo Luật Cán bộ Công chức, Viên chức sửa đổi, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu nêu, liên quan tới việc liên thông cán bộ, dự thảo luật vẫn còn phân biệt công chức cấp xã với 3 cấp còn lại. Cấp xã vẫn được gọi là công chức nhưng không có trong định nghĩa công chức. Về mặt khái niệm, định nghĩa đã không phù hợp nên tính liên thông làm cho cán bộ công chức công xã rất tâm tư. Người ta nói "trăm dâu đổ đầu tằm" nên khái niệm công chức nên liên thông 4 cấp trong dự thảo luật.

Quy định hợp đồng viên chức chưa thỏa đáng

Về quy định hợp đồng viên chức quy định tại Điều 25, ĐB Ngọ Duy Hiểu cho rằng chưa thỏa đáng. Bởi chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào cho những viên chức đang làm từ trước tới nay. Khi ấy, trong hệ thống phát sinh hai vấn đề: những người đang làm thì là hợp đồng không xác định thời hạn, còn người mới lại có thời hạn sau đó rồi mới tới không xác định thời hạn, thậm chí với người mới còn đề xuất phương án chỉ xác định thời hạn rồi ký tiếp từng giai đoạn…

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cần đề xuất cụ thể để tránh phân biệt viên chức trong hệ thống và mới tuyển. Việc đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy thì không thuần túy quản bằng hợp đồng ngắn hạn, hay xác định thời hạn mà cần xác định bằng nhiều cách thức như sát hạch, giao nhiệm vụ, có yêu cầu cụ thể… Ở đây cũng phải có các quy định để tránh nể nang trong đánh giá viên chức hoặc tạo điều kiện cho thủ trưởng có quyền lựa chọn người hay cho nghỉ...

"Giải trình chưa thuyết phục, đặc biệt có những phương án chưa phù hợp với Bộ Luật Lao động. Nếu xin ý kiến cho nội dung này thì rất mất thời gian và nên nghiên cứu xây dựng lại cho đầy đủ"- ĐB Ngọ Duy Hiểu nói./.

Theo Song Đào/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/dbqh-de-nghi-tang-so-luong-pho-chu-tich-cap-xa-xuong-dia-ban-moi-thay-thuc-su-thuong-anh-em-di-tu-de-nhu-choi-20190524175728385.htm