ĐH Kinh tế quốc dân định tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho sinh viên