ĐT UAE từng thảm bại vì coi thường ĐT Việt Nam

Năm 2007, ĐT Việt Nam đã gây chấn động khi hạ UAE

Thứ ba, 15/06/2021 21:48

Thể thao