ĐT Việt Nam hội quân chuẩn bị đấu Nhật Bản và Ả rập Xê út