ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại