ĐỪNG LỠ ngày 13/1: Vụ 2 đứa bé bị bỏ rơi có thể là kịch bản hợp thức hóa làm con nuôi; Đã có người đến nhận làm cha của con nữ sinh lớp 7