ĐỪNG LỠ ngày 13/9: Hải sản nhà giàu giảm giá rẻ chưa từng có; Sắp tới sẽ bỏ kiểm tra 1 tiết, học sinh được dùng máy tính để làm bài kiểm tra viết