ĐỪNG LỠ ngày 16/7: Chu kỳ lây nhiễm của virus còn 2 ngày, có thể gia tăng nhiều ca mắc và tử vong; Đã bắt được tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi trại giam Chí Hoà