ĐỪNG LỠ ngày 23/2: Bộ Y tế nói về khả năng tai biến khi tiêm vắc-xin Covid-19; Ông Đoàn Ngọc Hải nhận lương 60 triệu sau 30 phút phụ quán cơm