Đã 37 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nhiều người dân chủ quan chống dịch