Đà Nẵng: Thêm điểm tiêm vaccine để tránh tập trung đông người