Đà Nẵng: Thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng