Đà Nẵng: Xử phạt 15 triệu đồng một công ty vi phạm phòng, chống dịch