Đà Nẵng ban hành Bộ tiêu chí chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn

Ngày 27/9, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 4365/QĐ-UBND phê duyệt Bộ tiêu chí Công nghệ - Môi trường - Kinh tế - Xã hội để đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (phường Hòa Khánh Nam).

Theo Quyết định 4365/QĐ-UBND được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng ký ngày 27/9, việc phê duyệt Bộ tiêu chí nhằm lựa chọn được Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất để triển khai đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, xây dựng, công nghệ.

Người dân xung quanh bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) đang trông chờ sớm có nhà máy xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, xây dựng, công nghệ để giải quyết 'điểm nóng' ô nhiễm này. (Ảnh: HC)

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm đều được khuyến khích tham gia đầu tư dự án này.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có diện tích ≤ 07ha. Ưu tiên công nghệ sử dụng tiết kiệm đất. Công suất xử lý 1.000 tấn/ngày; có khả năng tăng công suất, mở rộng quy mô trong trường hợp cần thiết.

Hình thức đầu tư PPP (đối tác công tư). Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành dự án từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án không quá 25 năm, kể từ ngày Nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối vớitiêu chí về công nghệ – môi trường,công nghệ xử lý phải phù hợp với điều kiện tự nhiên tại khu vực thực hiện; phù hợp với đặc điểm, tính chất, thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đã phân loại hoặc chưa qua phân loại).

Dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị bảo đảm mới 100%; ưu tiên các công nghệ có nguồn gốc, xuất xứ ở các nước phát triển (G7, EU) thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao của Việt Nam hoặc công nghệ phải được tổ chức, đơn vị có chức năng chứng nhận. Dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động và hạn chế tối đa sử dụng lao động thủ công.

Khuyến khích các công nghệ có tính chất tuần hoàn tài nguyên (tận thu những giá trị của chất thải để tái tạo tài nguyên) và hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất (điện, nước…). Khuyến khích công nghệ có khả năng nội địa hóa thiết bị của nhà máy và thay thế bằng các thiết bị nội địa.

Tỷ lệ chất thải đem chôn lấp ≤ 5% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đưa đến nhà máy. Có phương án công nghệ xử lý các loại chất thải thứ cấp phát sinh và sản xuất sản phẩm đầu ra đảm bảo các quy định hiện hành, hạn chế chôn lấp.

TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính nhưng không bao tiêu bất kỳ chất thải thứ cấp, sản phẩm đầu ra của nhà đầu tư; Đồng thời đảm bảo yêu cầu tuần hoàn tái sử dụng toàn bộ nước thải sau thu gom, xử lý. Thực hiện chuyển giao công nghệ theo quy định.

Về môi trường, đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường của Việt Nam, khuyến khích tiệm cận các quy chuẩn về môi trường thông dụng ở cấp quốc tế trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy.

Có phương án bảo đảm phòng ngừa, khắc phục ngay khi xảy ra sự cố kỹ thuật, sự cố môi trường. Có khả năng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong thời gian bảo dưỡng, bảo trì hệ thống. Việc tổ chức vận hành xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy phải đảm bảo liên tục, ổn định (kể cả trong thời gian bảo dưỡng, bảo trì hệ thống).

Đối với tiêu chí về kinh tế – xã hội, đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ≤ 25 USD/1 tấn rác (tỷ giá ngoại tệ được xác định theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank), đã bao gồm thuế VAT và chi phí xử lý các chất thải thứ cấp phát sinh.

Đối với tiêu chí năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, nhà đầu tư phải có năng lực, kinh nghiệm để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm đầu tư xây dựng, khai thác vận hành các dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất trên 500 tấn/ngày đêm tại Việt Nam hoặc các nước trên thế giới.

Nhà đầu tư là chủ công nghệ hoặc có hợp đồng chuyển giao công nghệ. Thời gian xây dựng dự án (kể từ khi nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi dự án đi vào hoạt động chính thức): ≤ 2 năm.

Đối với tiêu chí về cơ chế chính sách, nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP Đà Nẵng được hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành.

Quyết định số 4365/QĐ-UBND (ngày 27/9/2019) cũng nêu rõ, Bộ tiêu chí được ban hành theo Quyết định này là cơ sở để UBND TP Đà Nẵng tổ chức lựa chọn đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP Đà Nẵng.

Hải Châu

Từ khóa: Đà Nẵng Đặng Việt Dũng xử lý rác nhà đầu tư bộ tiêu chí

Theo Hải Châu/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/da-nang-ban-hanh-bo-tieu-chi-chon-nha-dau-tu-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-post314595.info

Tags: tiêu chí  |  chất thải  |  công nghệ  |  nhà đầu tư  |  nhà máy  |  sinh hoạt  |  môi trường