Đà Nẵng có thêm 7 ca mắc Covid-19: Có con gái của người bán cơm gà