Đà Nẵng công bố 2 ca dương tính SARS-CoV-2, có lịch trình di chuyển phức tạp