Đà Nẵng đặt mục tiêu dưới 200 ca mắc COVID-19 mỗi ngày