Đà Nẵng đón hơn 17 nghìn giáo viên, học sinh về địa phương