Đà Nẵng hỗ trợ miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm đối tượng từ TP. HCM về lại thành phố