Đà Nẵng lần đầu không ghi nhận ca mắc Covid-19 sau 70 ngày