Đà Nẵng thành lập tổ giám sát người từ vùng dịch trở về địa phương