Đã bắt được kẻ cưa trộm hoa giấy ở Vũng Tàu: Chưa kịp tiêu thụ tang vật