Đã kéo máy bay bị trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất về sân đỗ