Cập nhật tình hình Covid-19

Đã sẵn 26.800 tỷ đồng, lo đủ tiền mua vắc xin Covid-19 cho dân

Đến hết tháng 9, tổng nguồn lực để mua vắc xin phòng Covid-19 khoảng 26.800 tỷ đồng, cơ bản bảo đảm nguồn lực để đủ tiêm cho toàn dân.

Thông tin trên được Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đề cập trung báo cáo một số thông tin về chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cơ chế huy động nguồn lực mua vắc-xin tiêm phòng COVID-19 gửi các Đại biểu Quốc hội.

Việt Nam tăng tốc tiêm vắc xin và đang hướng đến tỷ lệ tiêm đạt top đầu khu vực Đông Nam Á

Cụ thể, với nguồn ngân sách nhà nước, tổng số đã bố trí khoảng 18.100 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương đã bố trí khoảng 14.574 tỷ đồng (gồm: 1.237 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2021; 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch năm 2020 của Bộ Y tế chưa sử dụng chuyển sang năm 2021) và NSĐP bố trí khoảng 3.540 tỷ đồng (bao gồm 1.040 tỷ đồng từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân).

Với nguồn từ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, tính đến ngày 05/10/2021, đã huy động được 8.693 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) từ các tổ chức và cá nhân đóng góp, tài trợ cho Quỹ (huy động thêm được khoảng 56 tỷ đồng so với tháng trước).

Đến hết tháng 9/2021, tổng số đã quyết định sử dụng để bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc-xin là 15.534 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách trung ương chi 7.574 tỷ đồng (1.237 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2021; 5.100 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch năm 2020 của Bộ Y tế chưa sử dụng chuyển sang năm 2021). Còn Quỹ vắc-xin chi 7.960 tỷ đồng.

Sau khi trừ số đã có quyết định sử dụng như trên (15.534 tỷ đồng), nguồn lực còn lại khoảng 11.27 nghìn tỷ đồng, gồm: Nguồn NSNN còn khoảng 10.530 tỷ đồng (tiết kiệm chi ngân sách trung ương là 7 nghìn tỷ đồng; ngân sách địa phương 3,54 nghìn tỷ đồng). Quỹ vắc-xin còn lại 733 tỷ đồng.

Ủy ban này đề nghị Chính phủ khẩn trương tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định những chính sách liên quan đến chi phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm đúng thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 về kinh phí đã chi phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm nguồn NSNN và nguồn xã hội hóa) và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn vốn này.

Theo Lương Bằng/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/gom-ve-26-800-ty-dong-lo-du-tien-mua-vac-xin-covid-19-cho-dan-784593.html

Tags: Quỹ vắc xin  |  vắc xin  |  COVID_19