Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vị trí số 1 Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Theo Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị thế đứng đầu Việt Nam trong 3 lĩnh vực gồm Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học máy tính và Khoa học vật lý.

Xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại lĩnh vực Khoa học máy tính

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2021.

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị thế đứng đầu Việt Nam trong 3 lĩnh vực gồm Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học máy tính và Khoa học vật lý.

The World University Ranking by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income), Triển vọng quốc tế (International Outlook), Nghiên cứu (Research) và Giảng dạy (Teaching).

Bảng xếp hạng này đã sử dụng các nguồn dữ liệu từ khảo sát do chính tổ chức này thực hiện, cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc nhà xuất bản Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng. Cụ thể: Khoa học máy tính (Computer Sciences) lần đầu tiên được đánh giá nhưng đã có thứ hạng trong nhóm 501-600 thế giới và số 1 Việt Nam.

Khoa học Vật lý (Physical Sciences) được xếp trong nhóm 601-800 thế giới, số 1 ở Việt Nam.

So với xếp hạng năm 2020, vị trí xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn giữ nguyên trong nhóm 601-800 thế giới nhưng điểm số đánh giá ở các tiêu chí có sự chuyển biến rõ rệt.

Đặc biệt, chỉ số về trích dẫn (citation) tăng 30,5%; thu nhập chuyển giao công nghệ (industry income) tăng 14,6%; chỉ số Triển vọng quốc tế (International outlook) và nghiên cứu (research) đều tăng 13,9%.

Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering) được xếp trong nhóm 401-500 thế giới, thứ 1 ở Việt Nam. So với xếp hạng năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn duy trì được xếp hạng trong nhóm 401-500 thế giới nhưng trong kỳ xếp hạng này, có những thay đổi rõ rệt về điểm đánh giá các tiêu chí, trong đó, 80% các tiêu chí đánh giá đều tăng điểm.

Đặc biệt, chỉ số Triển vọng quốc tế (International Outlook) tăng mạnh (24%); chỉ số giảng dạy (Teaching) tăng 17,3%. Các chỉ số về thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income) và nghiên cứu (Research) tăng nhẹ, lần lượt là 0,6% và 2,7%.

Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 5 lĩnh vực được đánh giá là: Khoa học máy tính xếp trong nhóm 601-800 thế giới; Kỹ thuật công nghệ xếp trong nhóm 601-800 thế giới; Khoa học Vật lý xếp trong nhóm 801-1000 thế giới; Khoa học sự sống trong nhóm 601-800 thế giới và Kinh doanh kinh tế xếp trong nhóm 601 thế giới.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng: Khoa học máy tính được xếp trong nhóm 601-800, Kỹ thuật Công nghệ xếp trong nhóm 501-600, Khoa học Vật lý xếp trong nhóm 801-1000 thế giới./.

Theo Việt Hà/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-giu-vi-tri-so-1-viet-nam-trong-nhieu-linh-vuc/674220.vnp

Tags: Đại học Quốc gia Hà Nội  |  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  |  Kỹ thuật và Công nghệ  |  khoa học máy tính  |  Khoa học vật lý.