Đại nhạc tiệc VEAS 2021: Dấu ấn trong đại dịch Covid-19