00:00

Đại sứ Trung Quốc bị ngăn cản vào Quốc hội Anh, Bắc Kinh nổi giận

TIN LIÊN QUAN