Đắk Lắk: Chuẩn bị đón 500 công dân từ vùng dịch về địa phương