Đắk Lắk có hơn 800 ca Covid-19 cộng đồng trong 14 ngày