Đắk Lắk ghi nhận nhiều chùm ca bệnh COVID-19 ở nhiều địa bàn