Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng