Đắk Lắk ngăn chặn lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung