Đắk Lắk tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân