Đắk Nông yêu cầu test nhanh Covid-19 đối với nhiều cán bộ ngay trong đêm