Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn quân trang cho chiến sĩ mới

Thời điểm này, tại các địa phương các đơn vị nhận nguồn đã tiến hành cấp phát các mặt hàng quân trang thiết yếu cho chiến sĩ mới trước ngày nhập ngũ. Còn tại các đơn vị huấn luyện, công tác bảo đảm cũng cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cấp phát cho các tân binh theo tiêu chuẩn quân trang tại ngũ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chiến sĩ sớm ổn định sinh hoạt.

Thứ ba, 23/02/2021 16:11

Thời sự