Đám tang tối giản ở buôn làng chưa từng có ca Covid-19 giữa đại dịch